step 1 (กระปุก)

1,800฿

  • กระปุกละ 30 เม็ด
  • ไม่มีส่วนผสมของ Viagra
  • พัฒนาสูตรยา โดยหมอเบียร์
  • ใช้รักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
  • กระปุกละ 1,800 บาท 1 กระปุก มี 30 เม็ด
  • เพิ่มการไหลเวียนเลือด แข็งตัวเต็มที่

สั่งยา