เทคฮอร์โมน เพื่อสุขภาพน้องชายแข็งแรง คืออะไร มีผลข้างเคียงหรือไม่

เทคฮอร์โมน

เทคฮอร์โมน เพื่อสุขภาพน้องชายแข็งแรง ทำยังไง ช่วยอะไร ที่นี้มีคำตอบ

เทคฮอร์โมน วันนี้เราจะมากล่าวถึงเรื่องการเทคฮอร์โมนเพื่อสุขภาพน้องชายของเราให้แข็งแรง ปัจจุบันการเทคฮอร์โมนได้รับความนิยมอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการ เทคฮอร์โมนชาย เทคฮอร์โมนหญิง เทคฮอร์โมนสาวประเภทสองและนอกจากการเทคฮอร์โมนเพื่อก้ารข้ามเพศแล้วนั้น การเทคฮอร์โมนยังสามารถเพิ่มสุขภาพน้องชายของเราให้กลับมาแข็งแรงได้อีกด้วย เราต้องมาทำความรู้จักการเทคฮอร์โมนก่อน

การเทคฮอร์โมนคือ การนำฮอร์โมรเพศที่เราต้องการเข้าสู่ระบบร่างกาย เพื่อต้องการให้ร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปยังเพศนั้นๆ หรือข้ามเพศไปยังเพศที่เราต้องการ เช่น การข้ามเพศจากเพศชายไปยังเพศหญิง หรือการข้ามจากเพศหญิงไปยังเพศชายและยังสามารถเพิ่มสุขภาพของน้องชายของเราให้แข็งแรงตามที่ได้กล่าไว้ข้างต้น

การเทคฮอร์โมนนั้นหลายคนยังซื้อยามารับประทานกันเองแบบผิดๆ โดยที่ไม่รู้ผลกระทบข้างเคียงและวิธีการใช้ที่แท้จริง อาจทำให้เกิดผลเกระทบต่อร่างกายตามมาได้ วันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงรายละเอียดของการเทคฮอร์โมนเพื่อสุขภาพน้องชายแข็งแรงกันครับ

สารบัญของบทความนี้

 1. การเทคฮอร์โมน เพื่อสุขภาพน้องชายแข็งแรง
 2. การ เทคฮอร์โมน เพื่อเพิ่มสุขภาพน้องชายต้องเตรียมตัวอย่างไร ?
 3. หลักเกณฑ์ก่อนทำการเทคฮอร์โมน
 4. การ เทคฮอร์โมน เพื่อเพิ่มสุขภาพของน้องชายให้แข็งแรงนั้นมีกี่วิธี
 5. การ เทคฮอร์โมน ชายเพื่อสุขภาพน้องชายแข็งแรงจะส่งผลดีอย่างไร
 6. สรุป เรื่องการเทคฮอร์โมน

การเทคฮอร์โมน คืออะไรการเทคฮอร์โมน เพื่อสุขภาพน้องชายแข็งแรง

ผู้ชายหลายคนถึงแม้จะร่างกายแข็งแรง แมนแต็มร้อยแล้วนั้น แต่จิตใจก็ยังปรวนเปรตามสภาพจิตใจ การเทคฮอร์โมนก็เป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชิวิตมาก เพราะมีส่วนสำคัญทำให้ร่างกายนั้นเปลี่ยนแปลง นอกจากการเทคฮอร์โมนที่ใช้เฉพาะการข้ามเพศแล้วนั้น

การเทคฮอร์โมนยังสามารถเพิ่มสุขภาพน้องชายเรานั้นแข็งแรงได้อีกด้วย หลายคนมีร่างกายแข็งแรงสุขภาพดี แต่น้องชายของเรานั้นดูไม่สู้ดี อวัยวเพศแข็งตัวไม่เต็มที่ ไม่มีความต้องการทางเพศ ตอนมีเพศสัมพันธ์น้องชายหดถอยอ่อนแรงระหว่างการร่วมรัก ซึ่งเป็นสาเหตุหลักๆที่ท่านผู้ชายทั้งหลายไม่ต้องการเป็นอย่างแน่

การ เทคฮอร์โมน เพื่อเพิ่มสุขภาพน้องชายต้องเตรียมตัวอย่างไร ?

ก่อนที่จะทำการเทคฮอร์โมนเราควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อน เพราะการเทคฮอร์โมนนั้น เราต้องทำการตรวจสุขภาพของเราก่อน ว่าจะมีปัจจัยไหนบ้างที่ส่งผลกระทบต่อร่างกาย โดยการตรวจสุขภาพของการเทคฮอร์โมนมีดังนี้

 1. ทางแพทย์จะทำการตรวจร่างกายเบื้องต้นเพื่อป้องกันผลกระทบที่ตามมาเช่น การที่เป็น โรคหัวใจ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น เพื่อป้องกันภาวะเสี่ยงต่างๆก่อนการที่จะเริ่มเทคฮอร์โมน
 2. ทำการเจาะเลือด เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ระดับไขมันในเลือด ระดับน้ำตาบ ระดับการทำงานของตับ และระดับฮอร์โมนของร่างกายเรา
 3. วัดระบบในร่างกาย เช่น วัดส่วนสูง วัดน้ำหนัก วัดความดันโลหิต

หลักเกณฑ์ารเทคฮอร์โมนหลักเกณฑ์ก่อนทำการเทคฮอร์โมน

อายุของคนที่จะทำการเทคฮอร์โมนนั้นต้องมีอายุมากกว่า 20 ปีเพราะอายุที่น้อยกว่า20ปี ฮอร์โมนในร่างกายเรานั้ยังคงเพิ่มอยู่ต่อเนื่อง ถ้าบุคคลไดฮอร์โมนต่ำจริงๆและมีอายุน้อยกว่า 20 ปีควรได้รับอนุญาติจากผู้ปกครองก่อนทำการเทคฮอร์โมน และก่อนทำการเทคฮอร์โมนก็ต้องผ่านการตรวจสุขภาพตามที่ได้กล่าวมาตามข้างต้น

การ เทคฮอร์โมน เพื่อเพิ่มสุขภาพของน้องชายให้แข็งแรงนั้นมีกี่วิธี

โดยการเทคคฮอร์โมนหลักๆก็จะใช้ฮอร์โมรแอนโดรเจน (Androgen) และ เทสโทสเธอโรน (Testosterone) ในกเทคฮอร์โมน โดยฮอร์โมนในแต่ละแบบจะมีความแตกต่างในการใช้งานกันออกไป และระยะเวลาการออกฤทธ์ของฮอร์โมนนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปอีกด้วย ซึ่งหลักๆฮอร์โมนที่ใช้ในปัจจุบันหลัก ก็จะมี 4 วิธีดังนี้

 • การเทคฮอร์โมนแบบฉีด จะมีข้อดีก็คือจะออกฤทธิ์ได้อย่างรวดเร็วและยังสามารถปรับเพิ่มหรือลดระดัยการรับฮอร์โมนได้ต้ามความต้องการ แต่ก็จะมีข้อเสียเช่นกัน การเทคฮอร์โมนแบบฉีดนั้นทำให้เราต้องไปโรงพยาบาลหรือคลินิกบ่อย การการบาดเจ็บจากการฉีดยา เพราะการฉีดต้อองทำการฉีดทุกๆ 2-4 สัปดาห์ ต้องมารับฮอร์โมรตามที่กำหนด เพราะการไม่ได้รับฮอร์โมนอย่างต่อเนื่องจะทำให้การกระตุ้นหยุดได้
 • แบบรับประทาน จะมีข้อดีก็คือสะดวก สามารถรับประทานได้ทุกเมื่อ ไม่เจ็บตัวและยังไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาลอีกด้วย แต่ก็จะมีข้อเสียก็คือ การรับประทานยาถ้าขาดกานรับประทานอย่างต่อเนื่อง ระดับฮอร์โมนของเรานั้นก็จะตกลง ซึ่งราคาของฮอร์โมนนั้นก็มีราคาที่ไม่ต่างกับฮอร์โมนที่ฉีดเลย และการรับประทานฮอร์โมนนั้นจะส่งผลช้ากว่าการใช้ฮอร์โมนแบบอื่น
 • ฮอร์โมนแบบทา ข้อดีก็คือ สะดวกรวดเร็วไม่เจ็บตัวและใช้ง่าย แต่ก็มีข้อเสียก็คือจะออกฤทธิ์ได้เพียง 24 ชั่วโมงเท่านั้น โดยต้องทาตามส่วนต่างๆของร่างกายในบริเวณที่ไม่มีขนปกคลุม เพื่อให้ฮอร์โมรซึมสู่ผิวหนังและสามารถออกฤทธิ์ได้ดี เช่น หัวไหล่ ท้อง ท้องแขนด้านใน และหลังจากการทาเจลแล้วก็ยังต้องรอให้เจลแห้งก่อนสวมใส่เสื้อผ้าด้วย และราคาฮอล์โมนแบบทามีราคาสูง เพราะการใช้ฮอร์โมรแบบทานั้นต้องทาทุกวัน
 • ฮอร์โมนแบบพลาสเตอร์ ข้อดีของฮอร์ใมนแบบพลาสเตอร์ก็จะสะดวก ไม่เจ็บตัว ส่วนของเสียของฮอร์ในแบบพลาสเตอร์ก็จะออกฤทธิ์ได้ในระยะสั้นเพียงแค่ 24 ชั่วโมง และยังต้องปิดพลาสเตอร์ทุกวัน โดยที่ติดที่ไม่มีขนปกคลุมเหมือนกันกับฮอร์โมนแบบทา และราคาฮอร์โมนแบบพลาสเตอร์ยังมีราคาสูงอีกด้วย และประเทศไทยยังไม่มีการจำหน่ายฮอร์โมนแบบพลาสเตอร์

การเทคฮอร์โมนหลักๆก็มี 4 วิธีดังนี้ วิธีที่ดีที่สุดในการเทคฮอร์โมนก็จะแนะนำเป็นวิธีที่ฉีด จะเป็นวิธีที่ดีที่สุด อาจจะต้องเจ็บตัวนิดนึงจากการฉีดยา แต่จะส่งผลได้ดีกว่าชนิดอื่นๆ

เทคฮอร์โมนเพื่อสุขภาพน้องชายการ เทคฮอร์โมน ชายเพื่อสุขภาพน้องชายแข็งแรงจะส่งผลดีอย่างไร

การ เทคฮอร์โมน เพื่อสุขภาพน้องชายให้แข็งแรง ยังส่งผลให้น้องชายกลับมาแข็งแรง ตื่นตัว และยังช่วยให้ระบบน้ำอสุจิของเรานั้นเพิ่มอีกด้วย ตัดความกังวลในการร่วมรักแล้วน้องชายหดไปได้เลยและใครที่อยากจะมีบุตรหรือมีบุตรยาก ควรทำการเทคฮอร์โมน ซึ่งส่งผลได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียว

สรุป

เป็นอย่างไรกันบ้างครับเกี่ยวกับการ เทคฮอร์โมน ชายเพื่อสุขภาพน้องชายของเราให้แข็งแรง ทั้งนี้ก่อนที่จะทำควรจะปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนทุกครั้งก่อนทำการเทคฮอร์โมน เพราะมีข้อดีและข้อเสียตามข้างต้นที่ได้กล่าวมา ถ้ายังหาที่ปรึกษาไม่ได้ และยังไม่เข้าใจในเรื่องการเทคฮอร์โมน สามารถปรึกษา Eternity Clinic ซึ่งมี หมอเบียร์ เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องอวัยวเพศเป็นอย่างดี พร้อมรับคำปรึกษาในทุกๆเรื่อง


รับคำปรึกษาเบื้องต้น กับ “หมอเบียร์” ฟรี

สอบถามข้อมูลการรักษาและบริการเพิ่มเติม นัดหมายล่วงหน้า การเดินทางมาคลินิก
LINE:@ETERNITYCLINIC1
Facebook:@Eternityclinicthai

สืบพงษ์-เอ่งฉ้วน-หมอเบียร์

นพ.สืบพงษ์ เอ่งฉ้วน “หมอเบียร์”
ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะและระบบสืบพันธุ์เพศชาย (Urologist)
ศัลยกรรมทั่วไป (General surgeon)

โรคเริม สาเหตุเกิดจากอะไร อาการเป็นอย่างไร รักษาได้หรือไม่ ?

โรคเริม คืออะไรกันแน่ ? สังเหตุอาการเพื่อป้องกันและรักษ

อัณฑะไม่เท่ากัน มีอาการปวด เกิดจากอะไรได้บ้าง รักษาอย่างไร ?

อัณฑะไม่เท่ากัน เกิดจากอะไร ผิดปกติหรือไม่ อัณฑะไม่เท่า

อารมณ์ทางเพศ สิ่งที่กระตุ้นและวิธีลดความต้องการลง มีวิธีใดบ้าง

อารมณ์ทางเพศ วิธีลดความต้องการลงและการรับมือเมื่อเกิดขึ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *