Xegra100 คืออะไร ใช้ยังไง ซื้อที่ไหน สรรพคุณเป็นยังไง มีคำตอบ

Xegra 100

Xegra100 (ซีกร้า 100) หรือชื่อยาสามัญ ยาซิลเดนาฟิล (Sildenafil) ประกอบด้วยตัวยาซิบเดนาฟิล ขนาดความแรงของตัวยา 100 mg ลักษณะของยาจะเป็นรูปแบบยาเม็ดเคลือบแผ่นฟิลม์สีฟ้า ลักษณะเป็นรูปขนมเปียกปูน นูน ด้านแรกจะมีอักษร ASP และอีกด้านจะมีตัวเลข100 ยา Xegra100 จะออกฤทธิ์โดยการยับยั้งตัวเอนไซม์

Phosphodiesterase type 5(PDE5) ทำหน้าที่ช่วยสลาย Cyclic Guanosine MonoPhosphate (cGMP) ในบริเวณ Corpus cavernosum สรรพคุณของตัวยา Xegra100 จะเพิ่มประสิทธิภาพของ Nitric oxide เมื่อเกิดการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ ตัวสาร Nitric oxide จะถูกปล่อยออกมาใน Corpus cavernosum เพื่อกระตุ้นตัวเอนไซม์ มีผลทำให้ค่าของ cGMP เพิ่มสูงขึ้นและทำให้กล้ามเนื้อเรียบของอันฑะคลายตัว

จึงทำให้อวัยวะเพศชายแข็งตัว ยา Xegra100 เป็นยารักษาภาวะเสื่อมสมรรถภาพทาวเพศ หรือภาวะนกเข้าไม่ขันในเพศชายต้องใช้ควบคู่กับการกระตุ้นอารมณ์ทางเพศจึงจะออกฤทธิ์ได้ดี โดยตัวยาXegra100 จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของอวัยวะเพศและทำให้น้องชายแข็งตัว นอกจากนี้ ยา Xegra 100 สามารถใช้ในการรักษาความดันหลอดเลือดแดงปอดสูงได้อีกด้วย

Xegra100

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยา ผู้ป่วยควรระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

 • แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยาหากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยานี้ รวมถึงยาและสารอื่น ๆ เพราะอาจเป็นอันตรายต่อร่างกาย
 • แจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับยา วิตามิน หรือสมุนไพรทุกชนิดที่ผู้ป่วยกำลังใช้อยู่ เพราะยาบางชนิดอาจทำปฏิกิริยากับยานี้จนก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงหรือทำให้ยามีประสิทธิภาพลดลง โดยเฉพาะยาภาวะความดันหลอดเลือดแดงปอดสูง ยาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศชนิดอื่น ยาโรคความดันโลหิต ยาโรคต่อมลูกหมากโต ยาต้านเชื้อรา และยาต้านเอชไอวีหรือโรคเอดส์

อันตรายที่เกี่ยวกับตัวยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ตัวยา Xegra 100 ควรปฎิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี่

 • ควรแจ้งให้แพทย์ทราบหาผู้ที่จะใช้ตัวยา Xegra 100 มีประวัติการแพ้ยารวมถึงสารอื่นๆ เพราะอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายได้
 • ควรแจ้งให้แพทย์ทราบหากท่านผู้ใช้ตัวยา Xegra 100 รับประทานวิตามิน หรือสมุนไพรที่ผู้ป่วยกำลังรับประทานอยู่ เพราะยาบางชนิดอาจจะทำปฎิกิริยากับตัวยา Xegra 100 จนเกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงหรือทำให้ยาประสิทธิภาพลดลงไม่เต็มประสิทธิภาพ โดยโดยเฉพาะยาภาวะความดันหลอดเลือดแดงปอดสูง ยาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศชนิดอื่น ยาโรคความดันโลหิต ยาโรคต่อมลูกหมากโต ยาต้านเชื้อรา และยาเอชไอวี(โรคเอดส์)
 • บุคคลได้ที่มีประวัติด้านสุขภาพควรแจ้งให้แพทย์รัยทราบก่อนการใช้ยา เช่น เป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิต ปัญหาเกี่ยวกับการไหลเวียนโลหิต ตามองไม่เห็นข้างไดข้างหนึ่ง ภาวะขาดน้ำอย่างรุ่นแรง มีเลือดออกในร่างกาย เป็นแผลในกระเพาะอาหาร หลอดเลือดดำปอดอุดตัน โรคไต โรคตับ โรคเซลล์เม็ดเลือด องคชาติผิดรูปมีลักษณะผิดปกติ องคชาตแข็งข้าง หรือได้คำปรึกษาไม่ให้มีเพศสัมพันธ์เพราะเหตุเกิดจากสุขภาพ
 • ห้ามใช้ยา Xegra 100 ร่วมกับยากลุ่มไนเตรท เช่น ยาไนโตรกลีเซอรีน ยาไอโซซอร์ไบด์โมโนไนเตรด หรือย่าอื่นๆที่มีส่วนผสมของตัวยาไนเตรต อย่างเช่นยาเอมิลไนไตรท์ เพราะอาจทำให้เกิดอาการความดันโลหิตต่ำลงอย่างรุนแรงฉับพลัน
 • ยา Xegra 100 อาจทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงเส่นประสาทตาน้อยลง อาจจะสูญเสียการมองเห็นอย่างฉับพลันได้ แต่ตรวจพบในผู้ป่วยน้อยราย ส่วนใหญ่ที่ตรวจพบจะพบผู้ที่มีปํญหาสุขภาพ เช่น มีปัญหาทางหัวใจ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง มีปัญหาเกี่ยวกับดวงตา สูบบุหรี่ หรือมีอายุที่มากกว่า 50 ปี ในปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดว่าตัวยา Xegra 100 เป็นสาเหตุของปัญหาหรือไม่
 • ไม่ควรขี่ยานพาหนะ มอเตอร์ไซต์ รวมไปถึงการใช้เครื่องจักรกล หรือทำกิจกรรมที่ต้องอาศัยความตื่นตัวอยู่ตลอด เนื่องจากตัวยาอาจจะทำให้วิงเวียนศรีษะและอาจเกิดปัญหาการมองเห็น
 • ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ขณะรับประทานยา เพราะอาจทำให้เกิดอาการเวียนหัวมากขึ้น
 • ควรเลี่ยงการรับประทานเกรปฟุต หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของเกรปฟุตเพราะอาจทำให้ยา Xegra 100 ทำปฎิกิริยากันและเกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้
 • ไม่อนุญาติให้ใช้ยา Xegra100 ในเด็กไม่เกินอายุ 18 ปีโดยไม่ได้รับคำสั่งจากแพทย์

ปริมาณการใช้ยา Xegra100

ผู้ใหญ่ รับประทานยาวันละ 100 มิลลิกรัม 1เม็ด/1วัน ควรทานก่อนมีเพศสัมพันธ์ประมาณ 1 ชั่วโมง

การใช้ยา Xegra 100 มีวิธีการใช้ยาให้เกิดความปลอดภัยดังนี้

 • ใช้ตามฉลากหรือคำสั่งของแพทย์อย่างเคร่งครัด ห้ามใช้ยาตัวนี้มากกว่า หรือใช้ติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์ได้แนะนำไว้ หากไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยในตัวยาให้ทำการปรึกษาแพทย์
 • สามารถรับประทานยา Xegra100 หลังอาหาร หรือไม่พร้อมอาหารก็ได้ ไม่ควรรับประทานเกินวันละ 1 ครั้ง
 • ควรงดอาหารที่มีไขมันสูงเพราะจะทำให้ยาออกฤทธิ์ช้า
 • การรับประทานยา Xegra 100 ผู้ป่วยจะต้องทำการกระตุ้นทางเพศด้วย เนื่องจากการรับประทานยาอย่างเดียวไม่ส่งผลให้เกิดการแข็งตัวของอวัยวะเพศ
 • หากผู้ป่วยกินยาเกินกำหนด ควรสังเกตุอาการของตัวเองซักพัก ถ้าหากเกิดอาการรุนแรงควรรีบไปพบแพทย์ทันทีอาจส่งผลอันตรายถึงชีวิตได้
 • ยา Xegra 100 ไม่ใช้ตัวยาที่ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศ อย่าเข้าใจผิด เป็นยาที่ใช้เพื่อให้อวัยวะของผู้ชายแข็งตัวเท่านั้น เด็กอายุไม่เกิน 18 และผู้หญิงไม่สามารถรับไปประทานได้

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวยา หรือไม่เข้าใจการทำงานผลดีผลเสียข้างต้นควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ หรือปรึกษาผม หมอเบียร์ ได้ครับ

ยาหลั่งเร็ว หมอเบียร์

โรคเริม สาเหตุเกิดจากอะไร อาการเป็นอย่างไร รักษาได้หรือไม่ ?

โรคเริม คืออะไรกันแน่ ? สังเหตุอาการเพื่อป้องกันและรักษ

อัณฑะไม่เท่ากัน มีอาการปวด เกิดจากอะไรได้บ้าง รักษาอย่างไร ?

อัณฑะไม่เท่ากัน เกิดจากอะไร ผิดปกติหรือไม่ อัณฑะไม่เท่า

อารมณ์ทางเพศ สิ่งที่กระตุ้นและวิธีลดความต้องการลง มีวิธีใดบ้าง

อารมณ์ทางเพศ วิธีลดความต้องการลงและการรับมือเมื่อเกิดขึ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *